images/logo-loading.png

ماموریت شرکت:

شرکت فرافولاد ترنم بعنوان یک شرکت تحقیقاتی تولیدی در زمینه های مختلف در نظر دارد با بکارگیری علوم و فنون و تکنولوژی های نو ،نقشی مهم در بخش های مختلف اقتصاد و صنعت ایفا نماید.مادرنظر داریم با انجام تحقیقات علمی و مطالعات گسترده و با استفاده از مراکز علمی،دانشگاهی و متخصصین مرتبط و همچنین نخبگان این مرزو بوم با ارائه طرحها و ایده های نو به شرکتی پیشرو در سطح منطقه تبدیل گردیم.
این شرکت مصمم است با یافتن فنون و تکنولوژی مدرن، نسبت به پیشبرد و راهبری علم و دانش فنی روز جامعه در زمینه های مختلف ایفا نقش نموده و در این خصوص دست همه اساتید و نخبگان کشور را به گرمی می فشارد.شرکت فرافولاد ترنم در راستای پیشبرد فعالیتها و رسیدن به اهداف خود،مشتزی مداری و احترام به حقوق مشتریان و حرکت بر اساس خواسته های آنان را به عنوان یک اصل اساسی و بنیادی در کلیه فعالیتهای خود قلمداد نموده و خود را ملزم به رعایت آن می داند.

طرفداران کارما
پروژه ها 
همراهان ما 
متخصصین 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…